Akademia Techniczno-Humanistyczna

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279349 lub 350
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961
NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Identyfikator:
ATH_Bielsko_Bialakonto bieżące:
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
(skrót handlowy
Bank Pekao S.A.)
02 12404142 11110000 48278261

Inne konta:
Studia Podyplomowe
21 12404142 11110010 54573476
Kursy
66 12404142 11110010 54573636
Konferencje
73 12404142 11110010 54572831

info.ath.bielsko.pl
Portal informacyjny Akademii Techniczno-Humanistycznej
w Bielsku-Białej
redaktor naczelny:
Małgorzata Skrzypek
tel. 33 8279372
mskrzypek@ath.bielsko.pl

Jedyna publiczna akademicka uczelnia na Podbeskidziu

WBMiI - mechanika i budowa maszyn, zarządzanie i inżynieria produkcji, automatyka i robotyka, informatyka
WIMBiŚ - inżynieria materiałowa, inżynieria środowiska, budownictwo, ochrona środowiska, włókiennictwo
WZiT - zarządzanie, transport, socjologia, analityka i komunikacja w biznesie
WHS - filologia polska, filologia słowiańska, filologia angielska, filologia hiszpańska, pedagogika
WNoZ - pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne

Elektryk specjalista ds. sieci i pomiarów

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej poszukuje osoby na stanowisko: Elektryk specjalista ds. sieci i pomiarów (miejsce pracy: Dział Techniczno-Remontowy ATH, pełny etat, równoważny system czasu pracy).

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenie zawodowe kierunkowe: preferowane techniczne-elektryczne,
 • aktualne uprawnienia SEP,
 • minimum 3-letnie doświadczenie w zakresie posiadanych uprawnień do wykonywania i dozoru prac kontrolno-pomiarowych urządzeń i sieci elektrycznych,
 • znajomości pakietu MS Office,
 • dokładności i odpowiedzialności,
 • wysokiej kultury osobistej,
 • umiejętności pracy w zespole oraz dobrej organizacji pracy własnej,

Zadania:

 • Wykonywanie obowiązkowych prac kontrolno-pomiarowych instalacji i urządzeń elektrycznych.
 • Modernizacja i usuwanie bieżących usterek oraz awarii technicznych.
 • Stałe utrzymanie sprawności działania instalacji i urządzeń na terenach obiektów Uczelni.
 • Remont i adaptacja pomieszczeń Uczelni.
 • Prace konserwatorskie i przeglądy bieżące.
 • Naprawa maszyn i urządzeń.
 • Nadzór nad wewnętrzną siecią energetyczną oraz bieżąca konserwacja sieci i urządzeń elektrycznych.
 • Nadzór nad należytym funkcjonowaniem wszystkich punktów świetlnych.
 • Przeglądy i konserwacja instalacji i osprzętu elektrycznego.
 • Doświadczenie w pracy oraz znajomość instalacji telekomunikacyjnych oraz alarmowych będzie dodatkowym atutem.

Dokumenty aplikacyjne (C.V. oraz list motywacyjny) prosimy przesyłać do  20 stycznia  2017 roku na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w tytule maila proszę dopisać „Elektryk, specjalista ds. pomiarów” bądź na adres pocztowy: ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała, Dział Kadr, z dopiskiem na kopercie „Elektryk, specjalista ds. pomiarów”.

Wybrani Kandydaci spełniający powyższe wymagania zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, o której terminie powiadomimy telefonicznie, bądź mailowo.

Pobierz plik / ogloszenie-1-2017-ath.pdf

Prosimy o załączenie do aplikacji następującej klauzuli: "Niniejszym wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moim CV przez Akademię Techniczno-Humanistyczną z siedzibą Bielsku-Białej ul. Willowa 2, do celów związanych z procesem rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922).

Samodzielny referent ekonomiczny

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej poszukuje osoby na stanowisko: samodzielny referent ekonomiczny
 
Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenie wyższe lub średnie ekonomiczne,
 • znajomość przepisów z zakresu rachunkowości i finansów,
 • minimum 3 letni staż pracy w działach księgowo – finansowych,
 • praktyczna znajomość zasad prowadzenia rozrachunków z dostawcami i odbiorcami oraz pracownikami, rozrachunków publicznoprawnych, a także rozliczeń pieniężnych,
 • znajomość MS Office,
 • dokładność, sumienność, systematyczność i odpowiedzialność,
 • znajomość ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym będzie dodatkowym atutem.

Zadania:

 • wystawianie faktur lub innych dokumentów dokumentujących sprzedaż,
 • dokonywanie rozliczeń wpłat od kontrahentów,
 • weryfikacja, bieżące dekretowanie  i księgowanie dokumentów zakupu i sprzedaży
 • udział w sporządzaniu deklaracji VAT
 • uczestniczenie w zamknięciach okresów księgowych
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez Kwestora.

 
Wybrani Kandydaci spełniający powyższe wymagania zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, o której terminie powiadomimy telefonicznie, bądź mailowo.

Pobierz plik / ogloszenie-7-2016-ath.pdf

Dokumenty aplikacyjne (C.V. oraz list motywacyjny) prosimy przesyłać do dnia 14.11.2016 roku na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , w tytule maila proszę dopisać  „sam. ref. ekonom.” bądź na adres pocztowy: ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała, Dział Kadr, z dopiskiem na kopercie „samodzielny referent ekonomiczny”.
 
Prosimy o załączenie do aplikacji następującej klauzuli: "Niniejszym wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moim CV przez Akademię Techniczno-Humanistyczną z siedzibą Bielsku-Białej ul. Willowa 2, do celów związanych z procesem rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922).

Kierownik Działu Techniczno-Remontowego

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej poszukuje osoby na stanowisko: Kierownik Działu Techniczno-Remontowego.
 
Od kandydatów oczekujemy:
 • wykształcenie wyższe, preferowane inżynierskie,
 • doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • znajomość ustawy Prawo budowlane i Prawo zamówień publicznych,
 • bardzo dobra znajomość MS Office,
 • umiejętność organizowania i kontroli przebiegu procesu robót remontowo-budowlanych,
 • umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi,
 • bardzo dobra organizacja miejsca pracy,
 • wysokie umiejętności komunikacyjne,
 • wysoka kultura osobista.
Zadania:
 • Sporządzanie rocznych i wieloletnich planów remontowych związanych z bieżącym utrzymaniem obiektów, zlecanie robót firmom zewnętrznym zgodnie z procedurami uczelnianymi
 • Nadzorowanie i odbieranie prowadzonych prac remontowo-budowlanych
 • Zlecanie pilnego usuwania awarii
 • Nadzór nad prowadzeniem książek obiektów budowlanych
 • Zlecanie bieżącego utrzymania systemów wentylacyjnych, hydroforni, zestawów pompowych kotłowni gazowych, przeprowadzania przeglądów instalacyjnych wymaganych przepisami Prawa budowlanego
 • Nadzór nad stanem i sprawnością wewnętrznych sieci elektrycznych i sanitarnych, utrzymywanie obiektów w odpowiednich warunkach higieniczno-sanitarnych
 • Eksploatacja obiektów (instalacji) istniejących i nowo powstałych  po przeprowadzonych inwestycjach i remontach
 • Nadzór nad prowadzeniem spraw związanych z administracją zabezpieczenia i ochrony obiektów oraz mienia Uczelni
Wybrani Kandydaci spełniający powyższe wymagania zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, o której terminie powiadomimy telefonicznie, bądź mailowo.

Pobierz plik / ogloszenie-6-2016-ath.pdf

Dokumenty aplikacyjne (C.V. oraz list motywacyjny) prosimy przesyłać do dnia 26.10.2016 roku na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , w tytule maila proszę dopisać  „Kierownik Dz. T-R” bądź na adres pocztowy: ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała, Dział Kadr, z dopiskiem na kopercie „Kierownik Działu Techniczno-Remontowego”.

Prosimy o załączenie do aplikacji następującej klauzuli: "Niniejszym wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moim CV przez Akademię Techniczno-Humanistyczną z siedzibą Bielsku-Białej ul. Willowa 2, do celów związanych z procesem rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922).

Kanclerz

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej poszukuje osoby na stanowisko: Kanclerz

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego,
 • praktycznej znajomości przepisów Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, Ustawy o rachunkowości, Ustawy Prawo o zamówieniach publicznych, Ustawy o finansach publicznych,
 • doświadczenia zawodowego zgodnego z Rozporządzeniem Ministra,
 • doświadczenia w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi,
 • dobrej znajomości zasad funkcjonowania szkoły wyższej,
 • wysokiej kultury osobistej, komunikatywności, samodzielności w działaniu oraz pełnej dyspozycyjności,
 • znajomości języka obcego,
 • bardzo dobrej organizacji pracy.

Zadania:

 • kierowanie administracją i gospodarką Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, z wyłączeniem spraw zastrzeżonych dla innych organów uczelni w Statucie ATH i ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym.

Dokumenty aplikacyjne (C.V. oraz list motywacyjny) prosimy przesyłać do dnia 30 września 2016 roku na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w tytule maila proszę dopisać „Kanclerz” bądź na adres pocztowy: ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała, Dział Kadr z dopiskiem na kopercie „Kanclerz”.

Wybrani Kandydaci spełniający powyższe wymagania zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, o której terminie powiadomimy telefonicznie, bądź listem elektronicznym.

Pobierz plik / ogloszenie-5-2016-ath.pdf

Prosimy o załączenie do aplikacji następującej klauzuli: "Niniejszym wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moim CV przez Akademię Techniczno-Humanistyczną z siedzibą Bielsku-Białej ul. Willowa 2, do celów związanych z procesem rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922).

Młodszy bibliotekarz

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej poszukuje osoby na stanowisko: Młodszy bibliotekarz (miejsce pracy: Biblioteka ATH, pełny etat, umowa na zastępstwo) Od kandydatów oczekujemy
 • wykształcenia wyższego bibliotekoznawczego,
 • komunikatywności i umiejętności budowania dobrych relacji ze współpracownikami i czytelnikami,
 • umiejętności pracy w zespole oraz dobrej organizacji pracy własnej,
 • dokładności i odpowiedzialnści,
 • znajomości pakietu MS Office,
 • znajomość systemu PROLIB będzie dodatkowym atutem,
 • znajomości języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
 • umiejętności zapoznania się z treścią dokumentów w innych językach europejskich,
 • łatwości uczenia się,
 • wysokiej kultury osobistej.
Zadania
 • analiza ofert wydawniczych,
 • prowadzenie dokumentacji związanej z zakupami, wymianami oraz darami wydawnictw zwartych,
 • opracowanie formalne i rzeczowe zbiorów w systemie PROLIB,
 • melioracja katalogu komputerowego,
 • okresowo - obsługa czytelników w systemie dwuzmianowym.
Dokumenty aplikacyjne (C.V. oraz list motywacyjny) prosimy przesyłać do 6 lipca 2016 roku na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , w tytule maila proszę dopisać „Młodszy bibliotekarz” bądź na adres pocztowy: ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała, Dział Kadr, z dopiskiem na kopercie „Młodszy bibliotekarz”.
Czytaj więcej...

Referent administracyjny (umowa o pracę, ½ etatu)

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej poszukuje osoby na stanowisko: referent administracyjny (umowa o pracę, ½ etatu)

Od kandydatów oczekujemy:

 • Wykształcenia wyższego
 • Komunikatywności i umiejętności pracy w zespole
 • Wysokiej kultury osobistej i dobrej organizacji pracy
 • Umiejętności pracy w zespole
 • Sumiennego, rzetelnego i systematycznego podejścia do wykonywanych obowiązków
 • Praktycznej znajomości pakietu MS Office (głównie Word, Excel)
 • Znajomości języka angielskiego
 • Dyspozycyjności od dnia 01.06.2016 r.

Zadania:

 • Obsługa administracyjna Katedry
 • Prowadzenie dokumentacji inwentaryzacyjnej
 • Dbałość o prawidłowy i terminowy obieg dokumentacji
 • Inne obowiązki wynikające z działalności Katedry
Czytaj więcej...

Specjalista ds. inwestycji (umowa na zastępstwo)

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej poszukuje osoby na stanowisko: specjalista ds. inwestycji (umowa na zastępstwo).

Od kandydatów oczekujemy:

 • Wykształcenie wyższe, miele widziane budownictwo
 • Doświadczenie w pracy pod kątem prowadzenia procesu inwestycyjnego
 • Umiejętność czytania projektów budowlanych i map
 • Znajomość przepisów prawa budowlanego
 • Dobra znajomość programów WORD i Excel
 • Pracowitość
 • Komunikatywność
 • Wysoka kultura osobista
 • Zaangażowanie w pracy
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Mobilność
 • Dyspozycyjność od dnia 01.04.2016
Czytaj więcej...

Elektryk, specjalista ds. pomiarów

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej poszukuje osoby na stanowisko: Elektryk specjalista ds. sieci i pomiarów (miejsce pracy: Dział Techniczno-Remontowy ATH, pełny etat, praca zmianowa, praca w soboty i niedziele).

Od kandydatów oczekujemy:
 • wykształcenie zawodowe kierunkowe: preferowane techniczno-elektryczne,
 • aktualne uprawnienia SEP,
 • minimum 3-letnie doświadczenie w zakresie posiadanych uprawnień do wykonywania i dozoru prac kontrolno-pomiarowych urządzeń i sieci elektrycznych,
 • znajomości pakietu MS Office,
 • dokładności i odpowiedzialności,
 • wysokiej kultury osobistej,
 • umiejętności pracy w zespole oraz dobrej organizacji pracy własnej.
Czytaj więcej...

Bibliotekarz

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej poszukuje osoby na stanowisko: Bibliotekarz (miejsce pracy: Biblioteka ATH, pełny etat, praca zmianowa, praca w soboty)

Od kandydatów oczekujemy:
 • wykształcenia wyższego, wskazana informacja naukowa i bibliotekoznawstwo,
 • minimum 3-letniego stażu pracy w bibliotece,
 • znajomości pakietu MS Office,
 • znajomość systemu PROLIB będzie dodatkowym atutem,
 • wiedzy o bibliotecznych zasobach elektronicznych,
 • mile widziane doświadczenie w prowadzeniu portali społecznościowych,
 • komunikatywności i umiejętności budowania dobrych relacji z czytelnikiem,
 • dokładności i odpowiedzialności,
 • wysokiej kultury osobistej,
 • umiejętności pracy w zespole oraz dobrej organizacji pracy własnej,
 • znajomości języka angielskiego na poziomie komunikatywnym. 
Czytaj więcej...

Specjalista ds. księgowych (samodzielny księgowy)

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej poszukuje osoby na stanowisko: Specjalista ds. księgowych (samodzielny księgowy)

Od kandydatów oczekujemy:
 • wykształcenia wyższego lub średniego ekonomicznego,
 • bardzo dobrej znajomości ustawy o rachunkowości i prawie podatkowym (VAT, CIT)
 • minimum 5 letniego stażu pracy, w tym 3 lata w działach księgowo – finansowych,
 • znajomości przepisów z zakresu rachunkowości i finansów,
 • znajomości problematyki podziału i rozliczania kosztów,
 • znajomości MS Office,
 • zdolności analitycznego myślenia,
 • dokładności, sumienności, systematyczności i odpowiedzialności oraz umiejętności pracy w zespole,
 • znajomość ustawy o finansach publicznych i ustawy o szkolnictwie wyższym będzie dodatkowym atutem.
Czytaj więcej...
26 maj 2017
Counter-Strike: Global Offensive

W dniach 19-20 maja 2017 r. koło informatyczne Reset w porozumieniu z Samorządem Studenckim oraz Kołem naukowym Test zorganizowało turniej gry Counter-Strike: Global Offensive. Turniej ten był jedną z wielu imprez tegorocznych Juwenaliów Podbeskidzia 2017. W trakcie turnieju zorganizowano również dodatkowe atrakcje m. in. Strefę Gier, pokaz dronów, poduszkowca, a także Strefę Widza, w której na uczestników eventu czekały cenne nagrody. 

Czytaj dalej >
23 maj 2017
Przedstawiciele Fundacji „Dr Clown” w ATH

Dzięki uprzejmości prorektora ds. Studenckich i Kształcenia prof. ATH dr. hab. Czesława Ślusarczyka i prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia Wydziału Humanistyczno-Społecznego dr Justynie Wojciechowskiej w murach Akademii odbyła się niekonwencjonalna prelekcja z udziałem przedstawicieli Fundacja „Dr Clown”. Garderoba prowadzących spotkanie nawiązywała do nazwy organizacji, a właściwie ruchu lekarzy-klaunów któremu patronuje jego pomysłodawca amerykański lekarz, społecznik, aktor Patch Adams.

Czytaj dalej >
19 maj 2017
Siatkarze AZS ATH Bielsko-Biała Wicemistrzami Polski do lat 23

W dniach 28-30.04.2017 roku rozegrano finał rozgrywek o Młodzieżowe Mistrzostwo Polski do lat 23 w Siatkówce Męskiej. Turniej z udziałem czterech najlepszych drużyn U-23 z Warszawy, Szczecina, Radomia i Bielska-Białej odbył się w Legionowie. W sobotę 29 kwietnia rozegrano półfinały w których Bielsko-Biała pokonało po bardzo zaciętym meczu Warszawę 3-2, a Radom bezproblemowo wygrał z Siatkarzami ze Szczecina 3-0.

Czytaj dalej >
18 maj 2017
A-TECH w czołówce zawodów robotycznych

W ostatnią sobotę, 13 maja, nasi Robotycy Paweł Furdygiel i Piotr Mysiak czyli team A-TECH stawili się na Międzynarodowych Zawodach Robotycznych European Robot Challenge w Opolu. We wspaniałym anturażu Centrum Wystawienniczo-Kongresowego wystawili do konkurencj swoje monstra (i monsterka). 

Czytaj dalej >
17 maj 2017
Koło teatralne zaprasza na spektakl

Studenckie Koło Naukowo-Teatralne "KurtynA" zaprasza na spektakl autorstwa José Watanabe pt. "Antygona". Premiera odbędzie się na Dużej Scenie Teatru Polskiego w Bielsku-Białej 18 maja, o godz. 19.00. Wstęp wolny.

Czytaj dalej >