Akademia Techniczno-Humanistyczna

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279349 lub 350
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961
NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Identyfikator:
ATH_Bielsko_Bialakonto bieżące:
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
(skrót handlowy
Bank Pekao S.A.)
02 12404142 11110000 48278261

Inne konta:
Studia Podyplomowe
21 12404142 11110010 54573476
Kursy
66 12404142 11110010 54573636
Konferencje
73 12404142 11110010 54572831

info.ath.bielsko.pl
Portal informacyjny Akademii Techniczno-Humanistycznej
w Bielsku-Białej
redaktor naczelny:
Małgorzata Skrzypek
tel. 33 8279372
mskrzypek@ath.bielsko.pl

Jedyna publiczna akademicka uczelnia na Podbeskidziu

WBMiI - mechanika i budowa maszyn, zarządzanie i inżynieria produkcji, automatyka i robotyka, informatyka
WIMBiŚ - inżynieria materiałowa, inżynieria środowiska, budownictwo, ochrona środowiska, włókiennictwo
WZiT - zarządzanie, transport, socjologia
WHS - filologia polska, filologia słowiańska, filologia angielska, filologia hiszpańska, pedagogika
WNoZ - pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne

Elektryk specjalista ds. sieci i pomiarów

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej poszukuje osoby na stanowisko: Elektryk specjalista ds. sieci i pomiarów (miejsce pracy: Dział Techniczno-Remontowy ATH, pełny etat, równoważny system czasu pracy).

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenie zawodowe kierunkowe: preferowane techniczne-elektryczne,
 • aktualne uprawnienia SEP,
 • minimum 3-letnie doświadczenie w zakresie posiadanych uprawnień do wykonywania i dozoru prac kontrolno-pomiarowych urządzeń i sieci elektrycznych,
 • znajomości pakietu MS Office,
 • dokładności i odpowiedzialności,
 • wysokiej kultury osobistej,
 • umiejętności pracy w zespole oraz dobrej organizacji pracy własnej,

Zadania:

 • Wykonywanie obowiązkowych prac kontrolno-pomiarowych instalacji i urządzeń elektrycznych.
 • Modernizacja i usuwanie bieżących usterek oraz awarii technicznych.
 • Stałe utrzymanie sprawności działania instalacji i urządzeń na terenach obiektów Uczelni.
 • Remont i adaptacja pomieszczeń Uczelni.
 • Prace konserwatorskie i przeglądy bieżące.
 • Naprawa maszyn i urządzeń.
 • Nadzór nad wewnętrzną siecią energetyczną oraz bieżąca konserwacja sieci i urządzeń elektrycznych.
 • Nadzór nad należytym funkcjonowaniem wszystkich punktów świetlnych.
 • Przeglądy i konserwacja instalacji i osprzętu elektrycznego.
 • Doświadczenie w pracy oraz znajomość instalacji telekomunikacyjnych oraz alarmowych będzie dodatkowym atutem.

Dokumenty aplikacyjne (C.V. oraz list motywacyjny) prosimy przesyłać do  20 stycznia  2017 roku na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w tytule maila proszę dopisać „Elektryk, specjalista ds. pomiarów” bądź na adres pocztowy: ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała, Dział Kadr, z dopiskiem na kopercie „Elektryk, specjalista ds. pomiarów”.

Wybrani Kandydaci spełniający powyższe wymagania zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, o której terminie powiadomimy telefonicznie, bądź mailowo.

Pobierz plik / ogloszenie-1-2017-ath.pdf

Prosimy o załączenie do aplikacji następującej klauzuli: "Niniejszym wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moim CV przez Akademię Techniczno-Humanistyczną z siedzibą Bielsku-Białej ul. Willowa 2, do celów związanych z procesem rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922).

Samodzielny referent ekonomiczny

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej poszukuje osoby na stanowisko: samodzielny referent ekonomiczny
 
Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenie wyższe lub średnie ekonomiczne,
 • znajomość przepisów z zakresu rachunkowości i finansów,
 • minimum 3 letni staż pracy w działach księgowo – finansowych,
 • praktyczna znajomość zasad prowadzenia rozrachunków z dostawcami i odbiorcami oraz pracownikami, rozrachunków publicznoprawnych, a także rozliczeń pieniężnych,
 • znajomość MS Office,
 • dokładność, sumienność, systematyczność i odpowiedzialność,
 • znajomość ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym będzie dodatkowym atutem.

Zadania:

 • wystawianie faktur lub innych dokumentów dokumentujących sprzedaż,
 • dokonywanie rozliczeń wpłat od kontrahentów,
 • weryfikacja, bieżące dekretowanie  i księgowanie dokumentów zakupu i sprzedaży
 • udział w sporządzaniu deklaracji VAT
 • uczestniczenie w zamknięciach okresów księgowych
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez Kwestora.

 
Wybrani Kandydaci spełniający powyższe wymagania zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, o której terminie powiadomimy telefonicznie, bądź mailowo.

Pobierz plik / ogloszenie-7-2016-ath.pdf

Dokumenty aplikacyjne (C.V. oraz list motywacyjny) prosimy przesyłać do dnia 14.11.2016 roku na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , w tytule maila proszę dopisać  „sam. ref. ekonom.” bądź na adres pocztowy: ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała, Dział Kadr, z dopiskiem na kopercie „samodzielny referent ekonomiczny”.
 
Prosimy o załączenie do aplikacji następującej klauzuli: "Niniejszym wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moim CV przez Akademię Techniczno-Humanistyczną z siedzibą Bielsku-Białej ul. Willowa 2, do celów związanych z procesem rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922).

Kierownik Działu Techniczno-Remontowego

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej poszukuje osoby na stanowisko: Kierownik Działu Techniczno-Remontowego.
 
Od kandydatów oczekujemy:
 • wykształcenie wyższe, preferowane inżynierskie,
 • doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • znajomość ustawy Prawo budowlane i Prawo zamówień publicznych,
 • bardzo dobra znajomość MS Office,
 • umiejętność organizowania i kontroli przebiegu procesu robót remontowo-budowlanych,
 • umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi,
 • bardzo dobra organizacja miejsca pracy,
 • wysokie umiejętności komunikacyjne,
 • wysoka kultura osobista.
Zadania:
 • Sporządzanie rocznych i wieloletnich planów remontowych związanych z bieżącym utrzymaniem obiektów, zlecanie robót firmom zewnętrznym zgodnie z procedurami uczelnianymi
 • Nadzorowanie i odbieranie prowadzonych prac remontowo-budowlanych
 • Zlecanie pilnego usuwania awarii
 • Nadzór nad prowadzeniem książek obiektów budowlanych
 • Zlecanie bieżącego utrzymania systemów wentylacyjnych, hydroforni, zestawów pompowych kotłowni gazowych, przeprowadzania przeglądów instalacyjnych wymaganych przepisami Prawa budowlanego
 • Nadzór nad stanem i sprawnością wewnętrznych sieci elektrycznych i sanitarnych, utrzymywanie obiektów w odpowiednich warunkach higieniczno-sanitarnych
 • Eksploatacja obiektów (instalacji) istniejących i nowo powstałych  po przeprowadzonych inwestycjach i remontach
 • Nadzór nad prowadzeniem spraw związanych z administracją zabezpieczenia i ochrony obiektów oraz mienia Uczelni
Wybrani Kandydaci spełniający powyższe wymagania zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, o której terminie powiadomimy telefonicznie, bądź mailowo.

Pobierz plik / ogloszenie-6-2016-ath.pdf

Dokumenty aplikacyjne (C.V. oraz list motywacyjny) prosimy przesyłać do dnia 26.10.2016 roku na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , w tytule maila proszę dopisać  „Kierownik Dz. T-R” bądź na adres pocztowy: ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała, Dział Kadr, z dopiskiem na kopercie „Kierownik Działu Techniczno-Remontowego”.

Prosimy o załączenie do aplikacji następującej klauzuli: "Niniejszym wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moim CV przez Akademię Techniczno-Humanistyczną z siedzibą Bielsku-Białej ul. Willowa 2, do celów związanych z procesem rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922).

Kanclerz

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej poszukuje osoby na stanowisko: Kanclerz

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego,
 • praktycznej znajomości przepisów Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, Ustawy o rachunkowości, Ustawy Prawo o zamówieniach publicznych, Ustawy o finansach publicznych,
 • doświadczenia zawodowego zgodnego z Rozporządzeniem Ministra,
 • doświadczenia w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi,
 • dobrej znajomości zasad funkcjonowania szkoły wyższej,
 • wysokiej kultury osobistej, komunikatywności, samodzielności w działaniu oraz pełnej dyspozycyjności,
 • znajomości języka obcego,
 • bardzo dobrej organizacji pracy.

Zadania:

 • kierowanie administracją i gospodarką Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, z wyłączeniem spraw zastrzeżonych dla innych organów uczelni w Statucie ATH i ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym.

Dokumenty aplikacyjne (C.V. oraz list motywacyjny) prosimy przesyłać do dnia 30 września 2016 roku na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w tytule maila proszę dopisać „Kanclerz” bądź na adres pocztowy: ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała, Dział Kadr z dopiskiem na kopercie „Kanclerz”.

Wybrani Kandydaci spełniający powyższe wymagania zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, o której terminie powiadomimy telefonicznie, bądź listem elektronicznym.

Pobierz plik / ogloszenie-5-2016-ath.pdf

Prosimy o załączenie do aplikacji następującej klauzuli: "Niniejszym wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moim CV przez Akademię Techniczno-Humanistyczną z siedzibą Bielsku-Białej ul. Willowa 2, do celów związanych z procesem rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922).

Młodszy bibliotekarz

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej poszukuje osoby na stanowisko: Młodszy bibliotekarz (miejsce pracy: Biblioteka ATH, pełny etat, umowa na zastępstwo) Od kandydatów oczekujemy
 • wykształcenia wyższego bibliotekoznawczego,
 • komunikatywności i umiejętności budowania dobrych relacji ze współpracownikami i czytelnikami,
 • umiejętności pracy w zespole oraz dobrej organizacji pracy własnej,
 • dokładności i odpowiedzialnści,
 • znajomości pakietu MS Office,
 • znajomość systemu PROLIB będzie dodatkowym atutem,
 • znajomości języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
 • umiejętności zapoznania się z treścią dokumentów w innych językach europejskich,
 • łatwości uczenia się,
 • wysokiej kultury osobistej.
Zadania
 • analiza ofert wydawniczych,
 • prowadzenie dokumentacji związanej z zakupami, wymianami oraz darami wydawnictw zwartych,
 • opracowanie formalne i rzeczowe zbiorów w systemie PROLIB,
 • melioracja katalogu komputerowego,
 • okresowo - obsługa czytelników w systemie dwuzmianowym.
Dokumenty aplikacyjne (C.V. oraz list motywacyjny) prosimy przesyłać do 6 lipca 2016 roku na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , w tytule maila proszę dopisać „Młodszy bibliotekarz” bądź na adres pocztowy: ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała, Dział Kadr, z dopiskiem na kopercie „Młodszy bibliotekarz”.
Czytaj więcej...

Referent administracyjny (umowa o pracę, ½ etatu)

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej poszukuje osoby na stanowisko: referent administracyjny (umowa o pracę, ½ etatu)

Od kandydatów oczekujemy:

 • Wykształcenia wyższego
 • Komunikatywności i umiejętności pracy w zespole
 • Wysokiej kultury osobistej i dobrej organizacji pracy
 • Umiejętności pracy w zespole
 • Sumiennego, rzetelnego i systematycznego podejścia do wykonywanych obowiązków
 • Praktycznej znajomości pakietu MS Office (głównie Word, Excel)
 • Znajomości języka angielskiego
 • Dyspozycyjności od dnia 01.06.2016 r.

Zadania:

 • Obsługa administracyjna Katedry
 • Prowadzenie dokumentacji inwentaryzacyjnej
 • Dbałość o prawidłowy i terminowy obieg dokumentacji
 • Inne obowiązki wynikające z działalności Katedry
Czytaj więcej...

Specjalista ds. inwestycji (umowa na zastępstwo)

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej poszukuje osoby na stanowisko: specjalista ds. inwestycji (umowa na zastępstwo).

Od kandydatów oczekujemy:

 • Wykształcenie wyższe, miele widziane budownictwo
 • Doświadczenie w pracy pod kątem prowadzenia procesu inwestycyjnego
 • Umiejętność czytania projektów budowlanych i map
 • Znajomość przepisów prawa budowlanego
 • Dobra znajomość programów WORD i Excel
 • Pracowitość
 • Komunikatywność
 • Wysoka kultura osobista
 • Zaangażowanie w pracy
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Mobilność
 • Dyspozycyjność od dnia 01.04.2016
Czytaj więcej...

Elektryk, specjalista ds. pomiarów

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej poszukuje osoby na stanowisko: Elektryk specjalista ds. sieci i pomiarów (miejsce pracy: Dział Techniczno-Remontowy ATH, pełny etat, praca zmianowa, praca w soboty i niedziele).

Od kandydatów oczekujemy:
 • wykształcenie zawodowe kierunkowe: preferowane techniczno-elektryczne,
 • aktualne uprawnienia SEP,
 • minimum 3-letnie doświadczenie w zakresie posiadanych uprawnień do wykonywania i dozoru prac kontrolno-pomiarowych urządzeń i sieci elektrycznych,
 • znajomości pakietu MS Office,
 • dokładności i odpowiedzialności,
 • wysokiej kultury osobistej,
 • umiejętności pracy w zespole oraz dobrej organizacji pracy własnej.
Czytaj więcej...

Bibliotekarz

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej poszukuje osoby na stanowisko: Bibliotekarz (miejsce pracy: Biblioteka ATH, pełny etat, praca zmianowa, praca w soboty)

Od kandydatów oczekujemy:
 • wykształcenia wyższego, wskazana informacja naukowa i bibliotekoznawstwo,
 • minimum 3-letniego stażu pracy w bibliotece,
 • znajomości pakietu MS Office,
 • znajomość systemu PROLIB będzie dodatkowym atutem,
 • wiedzy o bibliotecznych zasobach elektronicznych,
 • mile widziane doświadczenie w prowadzeniu portali społecznościowych,
 • komunikatywności i umiejętności budowania dobrych relacji z czytelnikiem,
 • dokładności i odpowiedzialności,
 • wysokiej kultury osobistej,
 • umiejętności pracy w zespole oraz dobrej organizacji pracy własnej,
 • znajomości języka angielskiego na poziomie komunikatywnym. 
Czytaj więcej...

Specjalista ds. księgowych (samodzielny księgowy)

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej poszukuje osoby na stanowisko: Specjalista ds. księgowych (samodzielny księgowy)

Od kandydatów oczekujemy:
 • wykształcenia wyższego lub średniego ekonomicznego,
 • bardzo dobrej znajomości ustawy o rachunkowości i prawie podatkowym (VAT, CIT)
 • minimum 5 letniego stażu pracy, w tym 3 lata w działach księgowo – finansowych,
 • znajomości przepisów z zakresu rachunkowości i finansów,
 • znajomości problematyki podziału i rozliczania kosztów,
 • znajomości MS Office,
 • zdolności analitycznego myślenia,
 • dokładności, sumienności, systematyczności i odpowiedzialności oraz umiejętności pracy w zespole,
 • znajomość ustawy o finansach publicznych i ustawy o szkolnictwie wyższym będzie dodatkowym atutem.
Czytaj więcej...
29 marzec 2017
Wystawa rzeźby w Galerii Akademickiej ATH

Rektor ATH prof. Jarosław Janicki zaprasza 4 kwietnia o godz. 16.00 na wernisaż wystawy rzeźby profesora Jana Hermy. Patronat nad wystawą, zorganizowaną w ramach obchodów 500-lecia reformacji, objął biskup Diecezji Cieszyńskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego RP dr Adrian Korczago.

Czytaj dalej >
27 marzec 2017
Szkolenie „Wizerunek na rynku pracy”

Inkubatory AIP zapraszają na szkolenie „Wizerunek na rynku pracy” 30 marca o godzinie 16.00. Na tym szkoleniu dowiesz się o realiach współczesnego rynku pracy oraz roli jaką odgrywa na nim nasz wizerunek. Na co zwraca uwagę potencjalny pracodawca, co może nam pomóc bądź utrudnić starania o wymarzoną pracę.

Czytaj dalej >
14 marzec 2017
Otwarte Dni Kariery

Biuro Karier ATH zaprasza 16 marca na Otwarte Dni Kariery organizowane przez @Świeża Krew do pierwszej pracy. W Strefie Kariery - budynel L. I piętro, studenci będą mogli skorzystać m.in. z konsultacji z certyfikowanym couchem oraz wypełnić test predyspozycji zawodowych. 

Czytaj dalej >
06 marzec 2017
Oddaj krew - Uratuj życie

Koło Naukowe „Defibrylator” zaprasza w czwartek 16 marca 2017 r. (czwartek) do udziału w akcji krwiodawczej, połączonej z akcją poszukiwania dawców szpiku. Akcja pobierania krwi będzie trwać od godz. 10.00 do 14.00 przed budynkiem L. Można będzie oddać nie tylko krew do banku krwi, lecz także zdecydować się na oddanie próbki, która pozwoli na zostanie potencjalnym dawcą szpiku kostnego. 

Czytaj dalej >
02 marzec 2017
Matematyka i fizyka dodatkowo – trwają zapisy!

Drogi Studencie!
Chcesz powtórzyć wiadomości z matematyki i/lub fizyki? Zapisz się na kursy wyrównawcze! Zapisy zostały przedłużone do 15 marca br.! Wypełnij formularz elektroniczny: https://goo.gl/forms/8IhNf6wdrUv9yJZs1

Czytaj dalej >