Akademia Techniczno-Humanistyczna

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279349 lub 350
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961
NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Identyfikator:
ATH_Bielsko_Bialakonto bieżące:
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
(skrót handlowy
Bank Pekao S.A.)
02 12404142 11110000 48278261

Inne konta:
Studia Podyplomowe
21 12404142 11110010 54573476
Kursy
66 12404142 11110010 54573636
Konferencje
73 12404142 11110010 54572831

info.ath.bielsko.pl
Portal informacyjny Akademii Techniczno-Humanistycznej
w Bielsku-Białej
redaktor naczelny:
Małgorzata Skrzypek
tel. 33 8279372
mskrzypek@ath.bielsko.pl

Jedyna publiczna akademicka uczelnia na Podbeskidziu

WBMiI - mechanika i budowa maszyn, zarządzanie i inżynieria produkcji, automatyka i robotyka, informatyka
WIMBiŚ - inżynieria materiałowa, inżynieria środowiska, budownictwo, ochrona środowiska, włókiennictwo
WZiT - zarządzanie, transport, socjologia
WHS - filologia polska, filologia słowiańska, filologia angielska, filologia hiszpańska, pedagogika
WNoZ - pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne

Kursy wyrównawcze z matematyki i fizyki w semestrze letnim!
 
Szanowni Studenci 1. roku!
Zapraszamy na kursy wyrównawcze, które przeznaczone są dla wszystkich studentów, którzy w drugim semestrze chcą powtórzyć sobie wiadomości lub poszerzyć zakres swojej wiedzy z matematyki i/lub fizyki (możliwe jest wzięcie udziału w obu kursach).
Kursy wyrównawcze prowadzone będą w semestrze letnim przez doświadczonych wykładowców ATH, a koszt jednego kursu to tylko: 300 zł (tj. 15 zł/godz.).
Zapisy na kursy prowadzone są do końca lutego wyłącznie za pośrednictwem formularza elektronicznego: https://goo.gl/forms/8IhNf6wdrUv9yJZs1
 
Informacje o kursie:

 • każdy kurs = 20 godzin lekcyjnych (1 godz. = 45 min.)
 • koszt kursu = 300 zł (tj. 15 zł/godz.)
 • rejestracja elektroniczna: https://goo.gl/forms/8IhNf6wdrUv9yJZs1
 • szczegółowe informacje zostaną wysłane na adres mailowy podany w formularzu
 • liczba miejsc ograniczona – liczy się kolejność zgłoszeń!
 • planowane terminy:
  • kurs z matematyki: marzec – czerwiec 2017 r.
  • kurs z fizyki: marzec – czerwiec 2017 r.
  • dokładne terminy lekcji zostaną dopasowane do planu zajęć poszczególnych grup

 
Uwaga!
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do uruchomienia każdego z kursu pod warunkiem zebrania się grupy min. 10 os.
ZAPRASZMY!
 
Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

-------------------------------------------------------------------

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Akademii Techniczno-Humanistycznej jest kontynuatorem tradycji i dorobku Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Stowarzyszenie, skupiając absolwentów i przyjaciół Akademii Techniczno-Humanistycznej (ATH) w Bielsku-Białej oraz Filii Politechniki Łódzkiej w Bielsku-Białej, pragnie utrzymywać stałą więź z ośrodkiem naukowym, jakim jest Uczelnia, popularyzować w społeczeństwie tradycje i współczesne jej osiągnięcia oraz wspierać promocję ATH w regionie, na terenie całego kraju i zagranicą, a zwłaszcza eksponować osiągnięcia naukowo-badawcze i dydaktyczne jej studentów i pracowników.
Ponadto Stowarzyszenie ma w swoich planach przyczyniać się do rozwijania łączności środowiska i podejmować w miarę potrzeby różnorodne formy świadczeń społecznych na rzecz Akademii Techniczno-Humanistycznej oraz społeczności lokalnej, a dodatkowo jako Stowarzyszenie zrzeszające absolwentów – przekazywać Uczelni spostrzeżenia pracodawców dotyczących przygotowania absolwentów ATH do pracy zawodowej.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się
ze Statutem Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół ATH
oraz do przyłączenia się do grona członków Stowarzyszenia!

 1. Statut Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół ATH – pobierz
 2. Deklaracja przystąpienia do Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół ATH – pobierz
Deklarację można przesłać:
 • pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • pocztą tradycyjną na adres: Akademia Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała z dopiskiem „Stowarzyszenie”.
Dane adresowe:
 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • adres:

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół
Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej
ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała
Nr konta: Bank Pekao nr 11 1240 4142 1111 0000 4827 2764


Zarząd Stowarzyszenia:
 • Andrzej Kwaśny – prezes
 • Ewa Sobiecka – wiceprezes
 • Maria Kamińska – sekretarz
 • Anna Foltyniak-Pękala – skarbnik
 • Jacek Buchta – członek Zarządu

-------------------------------------------------------------------

20 września 2013 r.
Absolwenci po latach w murach Uczelni – Piknik Absolwentów 2013

Piknik Absolwentów Akademii Techniczno-Humanistycznej oraz Filii Politechniki Łódzkiej w Bielsku-Białej, którego inicjatorami były władze Uczelni oraz zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju ATH, odbył się w piątek 20 września br. 

W piątkowym wydarzeniu wzięło udział prawie 100 osób, a szczególnie miło nam był witać grupę najstarszych absolwentów – z roczników 70. i 80., którzy po latach z nieukrywanym wzruszeniem wspominali czasy swoich studiów. Nie zabrakło również i najświeższych absolwentów – z roku 2012, a nawet z 2013.
Mamy nadzieję, że tegoroczny Piknik Absolwentów Akademii Techniczno-Humanistycznej oraz Filii Politechniki Łódzkiej był początkiem długoletniej tradycji. 

 

 • Więcej o Pikniku Absolwentów: 
http://info.ath.bielsko.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=2576&Itemid=1
 • Zdjęcia z Pikniku Absolwentów: 
http://info.ath.bielsko.pl/index.php?option=com_datsogallery&Itemid=55&func=viewcategory&catid=98

 

 Rys historyczny:

14.09.1995

Grupa pracowników Filii Politechniki Łódzkiej w Bielsku-Białej oraz działaczy społeczno-gospodarczych Regionu Bielskiego postanowiła utworzyć Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ośrodka Politechnicznego w Bielsku-Białej.

31.01.1996

Sąd Wojewódzki postanowieniem z dnia 31.01.1996 r., sygn. akt 5/96, dokonał wpisu w rejestr Stowarzyszeń pod nr 734 i przyjął Statut Stowarzyszenia.
W dniu 4.03.1996 r. odbyło się I Walne Zebranie. Prezesem został prof. Marek Trombski. Stowarzyszenie liczyło wówczas 27 członków.

1996 – 2000 r.

Członkowie Zarządu Stowarzyszenia wraz z prof. dr hab. Andrzejem Włochowiczem prowadzili działania promujące cele Stowarzyszenia oraz organizowali spotkania środowiskowe z pracodawcami. Ponadto uczestniczyli w rozmowach w "Ratuszu" w sprawie powołania Uniwersytetu Technicznego.
Stowarzyszenie wspierając Uczelnię prowadziło obsługę finansowo-księgową Międzynarodowej Konferencji Silników Spalinowych w Szczyrku udostępniając dodatkowo rachunek bankowy Stowarzyszenia do rozliczeń z uczestnikami Konferencji.

2000 – 2004 r.

16 maja 2000 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Ośrodka Politechnicznego w Bielsku-Białej, na którym wybrano nowy Zarząd Stowarzyszenia. Prezesem został dr Jan Wałach.

 • Zarząd dokonał udanej rejestracji Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej oraz dostosował treść statutu Stowarzyszenia do konsekwencji wynikających z ustawowego usamodzielnienia się Uczelni, której wspieranie rozwoju jest zasadniczym celem Stowarzyszenia.
 • Wystosowano list otwarty do instytucji spółek prawa handlowego oraz innych podmiotów promując Uczelnię i jej dokonania w regionie. Stowarzyszenie ufundowało łańcuch Prorektora ds. Dydaktycznych ATH.
 • Z myślą o studentach biorących udział w szkoleniach dla bezrobotnych Zarząd przekazywał do biblioteki Uczelni materiały szkoleniowe, które dodatkowo służyły pomocą studentom w przygotowaniu do egzaminów z rachunkowości przedsiębiorstw oraz wspierało metody samokształceniowe osób bezrobotnych.
 • Działania Zarządu przyczyniły się do zwiększenia Funduszu Statutowego, który na początku kadencji wynosił 16 339 zł, a na koniec kadencji wynosił 33 083 zł.

Współpraca z Kierownictwem Uczelni była jedną z ważkich czynników sprawczych ułatwiających realizację zadań statutowych.

2004 – 2009 r.

24 marca 2004 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju ATH w Bielsku-Białej, na którym wybrano nowe władze Stowarzyszenia. Prezesem został dr Karol Węglarzy.

 • Nowy Zarząd Stowarzyszenia propagował w Radio Bielsko wizerunek Uczelni.

Stowarzyszenie

 • wzięło udział w wydaniu kalendarza "Pejzaże Bielskie", w którym promowana była Akademia Techniczno-Humanistyczna,
 • uzyskano 120 kalendarzy z przeznaczeniem na Międzynarodową Konferencje Naukową nt. Rentgenowskie Metody Badania Struktury Polimerów - XIPS 2004 z wykorzystaniem jako materiały konferencyjne.
 • podjęło współpracę z Uniwersytetem Trzeciego Wieku – działania polegały na udziale Stowarzyszenia w otwartym konkursie ofert z zakresu ochrony zdrowia.

Ponadto:

 • Kontakt członków Zarządu z Drukarnią Cieszyńską oraz Wydawnictwami Naukowymi zaowocował pozyskaniem kilkudziesięciu książek o tematyce zbieżnej z kierunkami nauczania w ATH, a szczególnie na rzecz Wydziału Nauk o Zdrowiu. Wydawnictwa zapewniły znaczny upust (do 30%) przy zakupie książek przez naszą Uczelnię.
 • Przekazanie na konto bankowe ATH kwotę 25 000zł z przeznaczeniem na zakup książek niezbędnych do kształcenia studentów kierunku Pielęgniarstwo Wydziału Nauk o Zdrowiu.
 • Przygotowanie materiałów na szkolenie do zajęć praktycznych dla studentów z zakresu "Finansowo-organizacyjnych aspektów zarządzania biurem posła/senatora". Wspierając inicjatywę studentów uczelni, Zarząd włączył się i przekazał nieodpłatnie elektryczną maszynę do szycia i zestaw materiałów dydaktycznych do Państwowego Domu Dziecka w Mikuszowicach Śląskich.

2009 – 2013 r.

8 maja 2009 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju ATH w Bielsku-Białej wybrało nowy Zarząd.
Prezesem został mgr inż. Andrzej Kwaśny.
Nowe władze podjęły działania wokół rejestracji Stowarzyszenia jako Organizacji Pożytku Publicznego. Opracowano i zarejestrowano nowy Statut Stowarzyszenia.
Realizacja wspierania promocji ATH realizowana była poprzez:

 • działania zmierzające do integracji środowiska akademickiego tj. kontakt z absolwentami naszej Uczelni jako kontynuacja Spotkania Absolwentów, które miało miejsce w 2009 roku, wsparcie członków Stowarzyszenia w Koncercie Noworocznym Chóru ATH, współpraca z Festiwalem Kultury i Gier GROJKON, zapewnienie nagród w konkursie na najlepszych studentów ATH

Inne działania:

 • działania na rzecz osób starszych poprzez udział członków Stowarzyszenia w projekcie Polska Cyfrowa Równych Szans.

Efektami są m.in.:

 • tworzenie kontaktów z ludźmi starszymi w wieku 60+,
 • udostępnianie laptopa i internetu na indywidualne spotkania ze starszymi osobami
 • prowadzenie indywidualnych zajęć przez Latarnika Polski Cyfrowej w zakresie wzbudzania ciekawości i zainteresowania możliwościami jakie daje internet.
 • działania na rzecz wspierania czytelnictwa u dzieci: członkowie Stowarzyszenia przekazali 200 egz. książek wraz z innymi materiałami rozwijającymi zainteresowania dzieci w wieku 9-19 lat do Domu Dziecka przy ul. Lompy w Bielsku-Białej.
 • działania wspomagające społeczności lokalne tj. wsparcie Uniwersytetu Trzeciego Wieku poprzez utworzenie subkonta na rachunku bankowym Stowarzyszenia dla Uniwersytetu i jego prowadzenie celem umożliwienia bezpiecznego ulokowania zebranych składek członkowskich osób będących jego członkami.

2013 r.

20 września 2013 r. odbył się I Piknik Absolwentów, w którym udział wzięło prawie 100 osób – zarówno grupa najstarszych absolwentów – z roczników 70. i 80., ale także tych „najświeższych” – z roku 2012 i 2013. W przyszłości Stowarzyszenie planuje zorganizować kontynuację wydarzenia z udziałem nie tylko absolwentów, ale też sympatyków i przyjaciół Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.

21 czerwca 2013 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju ATH w Bielsku-Białej wybrało nowy Zarząd.
Prezesem ponownie został mgr inż. Andrzej Kwaśny.
W planach jest przekształcenie Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju ATH w Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków.
20 września 2013 – Piknik Absolwentów!

2014 r.

W 2014 r. członkowie Stowarzyszenia podjęli kwestię wprowadzenia zmian do statutu Stowarzyszenia, w tym m.in.:

 • dołożenia zapisu dot. zmiany nazwy Stowarzyszenia, która nawiązuje do połącznia absolwentów i sympatyków Akademii Techniczno-Humanistycznej z dotychczasową formą Stowarzyszenia,
 • dołożenia propozycji kilku punktów do Statutu, które poszerzają działalność Stowarzyszenia przede wszystkim o działania związane z integracją środowiska absolwentów i sympatyków.

Projekt Statutu wraz z nieznacznymi zmianami i informacją dot. przemianowania Stowarzyszania na Rzecz Rozwoju ATH został rozesłany do członków Stowarzyszenia z prośbą o uwagi lub akceptację zaproponowanych zmian.

W lutym 2014 r., po podjęciu pozytywnej decyzji przez Zarząd, Stowarzyszenie przystąpiło do Konkursu w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich:  wniosek pt. „Budowanie społeczeństwa obywatelskiego – wyzwania dnia codziennego” przeszedł pozytywnie ocenę formalną  i merytoryczną, jednak nie uzyskał dofinansowania ze względu na zbyt dużą ilość wniosków zatwierdzonych do realizacji.

2015 r.

1 października 2015 r. odbyło się nadzwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia, podczas którego  zatwierdzone zostały zmiany w Statucie Stowarzyszenia oraz zmiana jego nazwy.

W styczniu 2015 r. Stowarzyszenie przystąpiło do Konkursów w ramach Narodowego Centrum Kultury i programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO):

 • wniosek projektowy pn.: „Językowe zabawy kulinarne” w ramach Narodowego Centrum Kultury: „Ojczysty – dodaj do ulubionych”,
 • zmodyfikowany wniosek projektowy pn. „Budowanie społeczeństwa obywatelskiego – wyzwania dnia codziennego” w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO).
Pomimo bardzo pozytywnej oceny przez ekspertów wniosków projektowych, ze względu na olbrzymią konkurencję wnioski Stowarzyszenia nie uzyskały dofinansowania.

8 października 2015 r.

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej zatwierdził zmianę nazwy i Statutu powołując  Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.

 
Kontakt: 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
 
 
29 marzec 2017
Wystawa rzeźby w Galerii Akademickiej ATH

Rektor ATH prof. Jarosław Janicki zaprasza 4 kwietnia o godz. 16.00 na wernisaż wystawy rzeźby profesora Jana Hermy. Patronat nad wystawą, zorganizowaną w ramach obchodów 500-lecia reformacji, objął biskup Diecezji Cieszyńskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego RP dr Adrian Korczago.

Czytaj dalej >
27 marzec 2017
Szkolenie „Wizerunek na rynku pracy”

Inkubatory AIP zapraszają na szkolenie „Wizerunek na rynku pracy” 30 marca o godzinie 16.00. Na tym szkoleniu dowiesz się o realiach współczesnego rynku pracy oraz roli jaką odgrywa na nim nasz wizerunek. Na co zwraca uwagę potencjalny pracodawca, co może nam pomóc bądź utrudnić starania o wymarzoną pracę.

Czytaj dalej >
14 marzec 2017
Otwarte Dni Kariery

Biuro Karier ATH zaprasza 16 marca na Otwarte Dni Kariery organizowane przez @Świeża Krew do pierwszej pracy. W Strefie Kariery - budynel L. I piętro, studenci będą mogli skorzystać m.in. z konsultacji z certyfikowanym couchem oraz wypełnić test predyspozycji zawodowych. 

Czytaj dalej >
06 marzec 2017
Oddaj krew - Uratuj życie

Koło Naukowe „Defibrylator” zaprasza w czwartek 16 marca 2017 r. (czwartek) do udziału w akcji krwiodawczej, połączonej z akcją poszukiwania dawców szpiku. Akcja pobierania krwi będzie trwać od godz. 10.00 do 14.00 przed budynkiem L. Można będzie oddać nie tylko krew do banku krwi, lecz także zdecydować się na oddanie próbki, która pozwoli na zostanie potencjalnym dawcą szpiku kostnego. 

Czytaj dalej >
02 marzec 2017
Matematyka i fizyka dodatkowo – trwają zapisy!

Drogi Studencie!
Chcesz powtórzyć wiadomości z matematyki i/lub fizyki? Zapisz się na kursy wyrównawcze! Zapisy zostały przedłużone do 15 marca br.! Wypełnij formularz elektroniczny: https://goo.gl/forms/8IhNf6wdrUv9yJZs1

Czytaj dalej >